Amsterdamse schoolkinderen ontwerpen speeltoestel Spreeuwenpark

 

Een groep leerlingen van de IMC weekendschool presenteerde begin 2014 aan de stadsdeelraad Amsterdam Noord ideeën om de buitenruimte in hun leefomgeving te verbeteren.  Waaronder het vernieuwen van de aanwezige speeltoestellen in het Spreeuwenpark. Door hun inzet en ideeën is een uniek speelschip op deze locatie tot stand gekomen. 


 

Gemotiveerde jongeren van 10 tot 14 jaar kunnen deelnemen aan het onderwijs op één van de IMC weekendscholen in Nederland. Het credo van deze onderwijsinstelling is om jongeren kennis te laten maken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur en wetenschap. Het 2,5 jarig curriculum omvat vakken als Recht, Geneeskunde, Filosofie, Wiskunde, Politiek en Beeldende Kunst.

De 4 leerlingen, Rim, Chaima, Narissa en Li, waarmee wij samen met medewerkers van Stichting Spin het ontwerp- en bouwtraject hebben doorlopen waren door hun uitwerking van een opdracht voor het vak Politiek, waaronder een presentatie in de stadsdeelraad van Amsterdam Noord, door deze raad uitgekozen tot de projectgroep met het beste plan voor het verbeteren van de Spreeuwenpark buurt. 

In het voortraject bezochten de kinderen samen met medewerkers van Stichting Spin in Amsterdam meerdere speelplaatsen en beoordeelden deze op: speelwaarde, vorm, duurzaamheid en geschiktheid voor diverse leeftijdcategorieën. Uit deze inventarisatie rolde een wensenlijst en gewapend met deze lijst en collages van favouriete speeltoestellen zijn we gezamenlijk begonnen aan het ontwerpen van een nieuw speelschip. 

 

   

De projectgroep bestaande uit:Rim, Li, Rocaya, Chaima (leerlingen IMC weekendschool), Eleni (jaarcoördinator IMC Weekendschool Amsterdam Noord, Mirjam en Maarten (Stichting SPIN), John en Linda (Samson Urban Elements).  Tijdens de 1e ontwerpbijeenkomst is er veel te leren over de verschillende materialen en speelwaarden.

In 3 ontwerpsessies met de kinderen is Mobius Navigator ontwerp 75638-1-6 gerealiseerd en presenteerden zij het dit ontwerp aan de wethouder Saskia van Groenewoud om haar goedkeuring te krijgen. 

 

  

 

Een van de uitgangspunten in het traject was om de kinderen op een leuke en uitdagende manier kennis te laten maken met politieke besluitvorming en burgerparticipatie. Dus nadat het definitieve ontwerp van het nieuwe speelterrein klaar was gingen zij op pad om de buurtbewoners uit te nodigen voor een bijeenkomst waarbij zij het ontwerp presenteerde en vragen beantwoorden.  

   

Tijdens de installatie kwamen de kinderen een blik werpen on de voortgang.  

 

Op 10 oktober is de vernieuwde speeltuin officieel en feestelijk in gebruik genomen na de symbolische opening met het hijsen van de vlag van het schip door de kinderen en wethouder Saskia Groenewoud.  Waarna de boot volledig uit beeld verdween door de grote groep kinderen die stonden popelen om aan boord te gaan. 

  

 

 

Ontwerp: 

Leerlingen IMC weekendschool en Samson Urban Elements

Opdrachtgever: 

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord

Uitvoering: 

Samson Urban Elements B.V. en Stichting SPIN